Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Guvernanța Corporativă

                                                             ÎNTREPRINDERI PUBLICE                       S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.  -(https://dpponesti.ro/)

Lista Guvernanta Corporativa

Raportul de evaluare a activități directorului S.C.Domeniu Public și Privat Onești  S.A. care vizează execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare pe anul 2023- vezi AICI

publicat in 05.06.2024

PROCES VERBAL DE SELECȚIE FINALĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.I  - vezi AICI

publicat în 04.08.2023

Raport pentrul anul 2022 privind activitatea societății comerciale pentru care U.A.T. Onești este autoritate publică tutelară și la care deține o participație integrală - vezi AICI publicat în 29.06.2023

LISTA SCURTĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.  - vezi AICI

publicat în 27.06.2023

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND SELECȚIA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A- vezi AICI

Declarație pe propria răspundere - vezi AICI

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI - vezi AICI

publicat în 26.05.2023

PROIECT PLAN SELECȚIE - Componenta inițială a Planului de Selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local Oneșt- vezi AICI

publicat în 03.05.2023

PROCES VERBAL DE EVALUARE FINALĂ A ADMINISTRATORILOR ÎN FUNCȚIE, MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.vezi AICI

publicat în 30.03.2023

REZULTAT SELECȚIE DOSARE A ADMINISTRATORILOR ÎN FUNCȚIE, CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT S.A, vezi AICI

publicat în 27.03.2023

DEMARAREA PROCEDURII DE EVALUARE PRIVIND REÎNNOIREA MANDATELOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A,- vezi AICI

publicat în 16.03.2023

Raport pentrul anul 2021 privind activitatea societății comerciale pentru care U.A.T. Onești este autoritate publică tutelară și la care deține o participație integrală - vezi AICI publicat în 28.06.2022

Raport pentrul anul 2020 privind activitatea societății comerciale pentru care U.A.T. Onești este autoritate publică tutelară și la care deține o participație integrală - vezi AICI publicat în 28.06.2021

Rezultat SELECȚIE dosare depuse - vezi AICI

Anunț privind selecția unui membru în Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A. - vezi AICI

Declarație pe propria răspundere - vezi AICI

Scrisoare de Așteptări - vezi AICI

 publicat in 29.06.2021

Proces Verbal al sedintei Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatura pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public si Privat Onești S.A

 vezi AICI

publicat in 17.05.2021

PROIECT  Componenta initială a Planului de Selecție pentru poziția de membru  în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești - vezi AICI 

publicat în din 29.03.2021

Raport de Activitate - privind activitatea societatii pentru care U.A.T. Municipiul Onesti este autoritate publica tutelara si la care detine o participatie integrala pentru anul 2019 - vezi AICI

publicat din 28.06.2020!

Proces Verbal de SELECȚIE FINALĂ a Candidaților  ADMIȘI în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A - vezi AICI

publicat in 08.04.2019

Rezultat SELECȚIE DOSARE depuse de Candidații pentru pozițiile de Membri în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A. - vezi AICI

publicat in 19.03.2019

Selectia candidaților în vederea numirii Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A - vezi AICI

publicat in 05.03.2019!

Anunt de Inters PUBLIC - S-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Onești, nr. 45 din 27.02.2019 privind componenta inițială a Planului de Selecție, a profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație și a profilului și matricei profilului candidatului pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Domeniul Public și Privat Onești S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Onesti - vezi AICI

publicat in 28.02.2019