Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Istoric

Oneştiul a fost la început un mic satuc pe moşia Oneşti, o piaţă de apă unde se întâlnesc Trotuşul şi Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, unde se întâlnesc drumurile transcarpatice Oituz, Uz – Palanca cu drumurile podişului moldovenesc. Este un important centru de viaţă economică din Moldova, datând din timpul orânduirii feudale, care mai întâi s-a dezvoltat ca o aşezare cu caracter agricol fiind proprietatea diferiţilor feudali locali sau veniţi din altă parte. 

     D e z v o l t a r e a Municipiului   O n e ș t i a fost un proces de lungă durată care a inceput cu vânzarea produselor agricole, comerţul cu lemnele şi o găzărie.
    Prin anul 1842 se construieşte prima moară de piatră din centrul oraşului Oneşti, la care au lucrat robii de pe moşia moşierului Aslan, apoi alte mori mici de apă.
    Apoi s-au inființat două velniţe boiereşti de fabricat ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două hanuri pentru desfacerea unor produse alcoolice fabricate în zonă și produse agricole.
  
       La începutul      Secolului    XX     iau fiinţă diferite exploatări forestiere cu sediul în Oneşti. La începutul anilor ’50 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului. În anul 1952, comuna Oneşti este declarată oraş, iar în anul 1968 oraşul Oneşti este declarat municipiu. În anul 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria Oneşti şi Termocentrala Borzeşti. În anul 1960 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Uzina Chimică, iar în anul 1962 primele instalaţii la Uzina de Cauciuc. În anul 1974 este pusă în funcţiune Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti.
  De asemenea, în municipiul Oneşti s-au mai construit Fabrica de Produse Lactate (1977), Fabrica de Pâine (1978), Fabrica de Confecţii (1976).
       Toate acestea au transformat municipiul Oneşti într-un puternic centru industrial.
    În această perioadă au fost construite 5 licee, 7 şcoli generale, 12 grădiniţe, un spital municipal cu 824 paturi, un leagăn de copii, 6 creşe, un hotel de 226 locuri şi peste 19.000 apartamente în prezent, când Oneștiul este în etapa schimbărilor democratice actuale.

      Oneştiul s-a dezvoltat ca un centru economic, meşteşugăresc şi comercial, devenind un mic orașel în locul vechiului târg “Trotuş” datorită aşezării sale prielnice la întâlnirea drumurilor comerciale care au permis extinderea și dezvoltarea sa continuă până în zilele noastre, la mărimea și nivelul actual, așa cum îl știm acum ...

... cu realizările prezente, priorități, măsuri și direcții strategice de acțiune și dezvlotare durabilă acum și viitor, în  Municipiul  O n e ș t i