Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Hotărâri ale Consiliului local

Lista Hotarari Consiliu Local
Anul

Hotărâri ale consiliului local

Nr. 309 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE pentru mandatarea reprezentanților Consiliului Local Onești în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Domeniu Public și Privat SA, pentru a aproba măsurile specifice ce se impun conform Legii nr.296/2023

Descarcă

Nr. 308 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțarea evenimentului -Petrecerea începutului de an-2024-, în municipiul Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 307 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțarea unor evenimente ocazionate de sfârșitul de an în Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 306 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile terenuri, proprietate a municipiului Onești în vederea individualizării prin număr cadastral propriu

Descarcă

Nr. 305 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri mobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea înregistrării acestora în evidența contabilă și tehnico-operativă

Descarcă

Nr. 304 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - construire ansamblu de locuințe individuale unifamiliale, împrejmuire și branșament utilități

Descarcă

Nr. 303 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a documentației de urbanism P.U.Z. - Construire centru de agreement, spații prestări servicii și reconversie clădiri cu destinație anexe agricole în destinație alimentație publică și săli evenimente

Descarcă

Nr. 302 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind actualizarea prevederilor pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Borzești"

Descarcă

Nr. 301 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a documentației de urbanism P.U.Z. - Construire locuință individualp și modificare limită intravilan str. George Enescu, mun. Onești, jud. Bacău

Descarcă

Nr. 300 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu tiltu gratuit a dreptului legal de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești

Descarcă

Nr. 299 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea unei unități de învvățământ în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe în vederea din funcțiune, casării și valorificării

Descarcă

Nr. 298 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.343 din 24.11.2022

Descarcă

Nr. 297 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea SC Domeniu Public și Privat SA în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventar, în vederea scoaterii din funcșiune, casării și valorificării acestora

Descarcă

Nr. 296 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire nr.17054 din 18.08.2010

Descarcă

Nr. 295 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.82 din 24.02.2004 cu jumătate din durata inițială și actualizarea prețului concesiunii

Descarcă

Nr. 294 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onesti

Descarcă

Nr. 293 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.159 din 14.11.2016

Descarcă

Nr. 292 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 34.30 mp cu destinația sediu activități de creație artistică pentru copii

Descarcă

Nr. 291 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul 2023-2024

Descarcă

Nr. 290 din 23.11.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Descarcă

Nr. 289 din 16.11.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.116 din 16.07.2018

Descarcă

Nr. 289 din 16.11.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 16..07.2018

Descarcă

Nr. 288 din 15.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 287 din 15.11.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149 din 28.09.2018

Descarcă

Nr. 286 din 07.11.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2 din 13 ianuarie 2023

Descarcă

Nr. 285 din 07.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii Solidarității Sociale și UAT Onești pentru implementarea proiectului -HUB de Servicii MMSS-SII MMSS-, cod MySmis 130963

Descarcă

Nr. 284 din 07.11.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită către SC RAJA SA Constanța a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 283 din 31.10.2023

HOTĂRÂRE privind darea în administrare a sectorului de drum DJ 119, de la km45-118 pâmă la km 49-480, din administrarea Consiliului Local Onești în administrare Consiliului Județean Bacău

Descarcă

Nr. 282 din 31.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Onești la data de 30.09.2023

Descarcă

Nr. 281 din 31.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului SC Domeniu Public și Privat SA

Descarcă

Nr. 280 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84 din 13 mai 2019

Descarcă

Nr. 279 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149 din 28.09.2018

Descarcă

Nr. 278 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.120/06.08.2018

Descarcă

Nr. 277 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul -Lucrări de intervenție asupra Clădirilor și Amenajări Exterioare ale Liceului Tehnologic Corp C

Descarcă

Nr. 276 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul -Renovare energetică a blocurilor de locuințe din Onești -1-

Descarcă

Nr. 275 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul -Renovare obiectiv localizat în str. Perchiului nr.3, Onești, Județul Bacău

Descarcă

Nr. 274 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul -Modernizare spațiu în vederea instalării echipamentelor medicale, de tip Angiograf-

Descarcă

Nr. 273 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/28.02.2023

Descarcă

Nr. 272 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.165/15 octombrie 2018

Descarcă

Nr. 271 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești

Descarcă

Nr. 270 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.165/15 octombrie 2018

Descarcă

Nr. 269 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru anumite categorii de funcții publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului, instituțiile din subordinea consiliului local, în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr.900/2023

Descarcă

Nr. 268 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr.233 din 11.11.2002 prin suplimentarea suprafeșei de teren concesionate și modificate redevenței

Descarcă

Nr. 267 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora

Descarcă

Nr. 266 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.484/39.03.2022

Descarcă

Nr. 265 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea S.C. Domeniu Public și Privat S.A. în administrarea Consiliului Local Onești a unui mijloc fix-baracă, în vederea scoaterii din funcțiune,casării și valorificării acestuia

Descarcă

Nr. 264 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 263 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 262 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor obiecte de inventar și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire nr. 17054/18.08.2010, parte a contractului nr. 16886/18.08.2010

Descarcă

Nr. 261 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea unor unități de învățământ în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventar, în vederea scoaterii din funcțiune/declasării și casării acestora

Descarcă

Nr. 260 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe ce pot fi supuse vânzării conform OUG nr. 68 din 2008

Descarcă

Nr. 259 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SC Domeniu Public și Privat Onești S.A. începând cu luna octombrie 2023

Descarcă

Nr. 258 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 257 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2023

Descarcă

Nr. 256 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201 din 17 august 2023

Descarcă

Nr. 255 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.223 din 27 septembrie 2023

Descarcă

Nr. 254 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului lunar al cheltuielilor de întreținere repartizat la plată chiriașilor din imobilul situat în strada Libertății nr.1, Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 253 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în vederea repartizării locuințelor sociale, destinate închirierii pe anul 2024

Descarcă

Nr. 252 din 26.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 251 din 16.10.2023

HOTĂRÂRE privind actualizarea prevederilor pentru obiectivul de investiții - Extindere rețele de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Borzești -

Descarcă

Nr. 250 din 16.10.2023

HOTĂRÂRE privind organizarea și finanțarea unor evenimente cultural artistice în anul 2023 la nivelul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 249 din 16.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Bacău aunui spațiu, proprietate privată a municipiului Onești

Descarcă

Nr. 248 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești, a unor imobile situate în intravilanul/extravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 247 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 246 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind organizarea și finanțarea spectacolului -Chirița în provincie- din cadrul stagiunii teatrale în anul 2023

Descarcă

Nr. 245 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafaâă de 12 mp, proprietate publică a municipiului Onești, situat în interiorul Cinematografului Capitol din str. Poștei nr.3, Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 244 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești

Descarcă

Nr. 243 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Construire centru comercial cu regim de înălțime P+M parțial +1E și construire ansamblu multifuncțional de clădiri str. Redului, municipiul Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 242 din 06.10.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de funcționare a mecanismului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 241 din 29.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de intrare în vigoare a actelor adiționale la contractele de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe - ANL și cele cu destinație de locuință socială

Descarcă

Nr. 240 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de servitute de trecere și acces pe terenurile proprietatea publică a Municipiului Onești în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Descarcă

Nr. 239 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Spitalul municipal "Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești" a unui echipament medical

Descarcă

Nr. 238 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2023

Descarcă

Nr. 237 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Nechita Vasile din municipiul Onești, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotare a imobilului distrus în incendiu

Descarcă

Nr. 236 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor prevederi din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 30.01.2019

Descarcă

Nr. 235 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației făcute de dl. Ardeleanu Aurel Nicolae, constând în conducta de distribuție situată în str. Al.I.Cuza nr.12

Descarcă

Nr. 234 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile-terenuri, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 233 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/24.11.2022

Descarcă

Nr. 232 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea SC Domeniu Public și Privat SA în administrarea Consiliului Local Onești a unui mijloc fix - tractor, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia

Descarcă

Nr. 231 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești

Descarcă

Nr. 230 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială Onești a unor spații cu destinația sediu, situat în imobilul din municipiul Onești, str. Poștei nr.1, județul Bacău

Descarcă

Nr. 229 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor obiecte de inventar și aprobarea actului adițional la procesul verbal parte a contractului nr.16886/18.09.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare către S.C. DPP S.A:

Descarcă

Nr. 228 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora

Descarcă

Nr. 227 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestării apartenenței la doemniul public al Municipiului Onești, a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții aflate în intravilanul/extravilanul municipiului Onești

Descarcă

Nr. 226 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr.32 din 30 mai 2006

Descarcă

Nr. 225 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind soluționarea plângerii prealabile formulată de P.F.A. Sandu N.D. Ionuț împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.218 din 28.12.2018, nr.216 din 23.12.2019, nr.244 din 21.12.2020, nr.257 din 15.12.2021 și nr.365 din 27.12.2022

Descarcă

Nr. 224 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aderarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apă-Canal Constanța", a Comunei Maia, județul Ialomița

Descarcă

Nr. 223 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților consiliului local al municipiului Onești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2023-2024

Descarcă

Nr. 222 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței membrilor Comisiei sociale de analiză a cererilor solicitanților pentru aprobarea repartizării locuințelor ANL,sociale ,de serviciu, a camerelor de locuit din Libertâții nr.1 aprobată prin în 19 noiembrie 2020

Descarcă

Nr. 221 din 27.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei nr.3 pe anul 2023 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești

Descarcă

Nr. 220 din 25.09.2023

HOTĂRÂRE privind finanțarea Festivalului de datini și obiceiuri românești și Revelion

Descarcă

Nr. 219 din 25.09.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onești pe anul 2023 pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Descarcă

Nr. 218 din 25.09.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 40 / 23 aprilie 2007

Descarcă

Nr. 217 din 25.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 216 din 21.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții - Proiect tip - Construire Bazin de înot didactic și agrement din municipiul Onești

Descarcă

Nr. 215 din 21.09.2023

HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului - Proiect tip - Construire Bazin de înot didactic și agrement din municipiul Onești

Descarcă

Nr. 214 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind darea în administrare temporară a sectorului de drum DJ112 de la km 0+000 până la km 1+628 în administrarea Consiliului Județean Bacău

Descarcă

Nr. 213 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind organizarea și finanțarea evenimentului Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice - 01 octombrie 2023

Descarcă

Nr. 212 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului-angajament propus de furnizorul de energie electrică, în vederea obținerii avizului de amplasament: Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetica - Spital Municipal Onești -construire pergola auto

Descarcă

Nr. 211 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 210 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației în faza Studiu de Fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru proiectul ,,Stații de încărcare pentru autovehicule electrice în municipiul Onești''

Descarcă

Nr. 209 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 208 din 12.09.2023

HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achiționarea de produse și prestarea de servicii 2023-2026 aferente Programului pentru școli al României

Descarcă

Nr. 207 din 28.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 206 din 28.08.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.102 din 20 aprilie 2023

Descarcă

Nr. 205 din 28.08.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației în faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și aplicarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat pentru ,,Reabilitarea Școlii gimnaziale ''Sfântul Voievod Ștefan cel Mare''

Descarcă

Nr. 204 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Onești pentru realizarea obiectivului de investiții - Spitalul Municipal Onești Medical essențial Software soluțion OnMes

Descarcă

Nr. 203 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru constituirea comisiei mixte de verificare în teren a situației locative a chiriașilor din locuințelor sociale situate în str. Daciei, din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 202 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind moficiarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.94 / 07.06.2018

Descarcă

Nr. 201 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești și a Metodologiei privind măsurile organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Onești

Descarcă

Nr. 200 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru soluționarea plângerii prealabile formulată de către 105 locatari ai blocurilor ANL împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 158 din 15.06.2023

Descarcă

Nr. 199 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE prin care se ia act de Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de mebru în Consiliul de Administrație al S.C. DPP S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești

Descarcă

Nr. 198 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de intrare în vigoare a actelor adiționale la contractele de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe ANL și cele cu destinație de locuință socială

Descarcă

Nr. 197 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2023

Descarcă

Nr. 196 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 195 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui ajutor financiar de urgență domnului GONDOȘ CORNEL-IOAN din municipiul Onești, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru efectuarea tratamentului de chimioterapie și radioterapie

Descarcă

Nr. 194 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 193 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343 din 24.11.2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 192 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176 din 05.07.2023 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile - chioșcuri, proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 191 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar către S.C. DPP S.A. și aprobarea actelor adiționale la procesul verbal de predare-primire nr.17054/18.08.2010, parte a contractului nr.16886/18.08.2010

Descarcă

Nr. 190 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de servitute de trecere și acces pe terenurile proprietatea Municipiului Onești în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A

Descarcă

Nr. 190 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de servitute de trecere și acces pe terenurile proprietatea Municipiului Oneși în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Descarcă

Nr. 189 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren în suprafată de 12 mp, proprietatea publică a Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 188 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de închiriere asupra unor spații comerciale proprietatea Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 187 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 186 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora

Descarcă

Nr. 185 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritate nr.2 pentru anul 2023, in vederea repartizării, prin închiriere, a camerelor de locuit situate în imobilul din str. Libertății nr.1, din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 184 din 17.08.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate nr.2 pentru anul 2023 in vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri-tip ANL din Municipiul Onești

Descarcă

Nr. 183 din 25.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui bun imobil teren, proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 182 din 25.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 181 din 25.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Onești la data de 30.06.2023

Descarcă

Nr. 180 din 19.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 179 din 19.07.2023

HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a amplasamentului - Proiect tip - Construire Bazin de înot didactic și agrement din municipiul Onești, str. Redului, nr.132, județul Bacău

Descarcă

Nr. 178 din 17.07.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, județul Bacău

Descarcă

Nr. 177 din 17.07.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/13.04.2022

Descarcă

Nr. 176 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile - chioșcuri, proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 175 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onești, pe anul 2023 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Descarcă

Nr. 174 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare a Municipiului Onești, cu Asociația CineCultura în vederea realizării în comun a proiectului -Caravana Filmului Românesc- Editiția XI, 2023

Descarcă

Nr. 173 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deșeurilor recitabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pe o periodă de 6 luni

Descarcă

Nr. 172 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.18/2008

Descarcă

Nr. 171 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 170 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale-cazane de apă caldă pe gaz

Descarcă

Nr. 169 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești

Descarcă

Nr. 168 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.39/1999

Descarcă

Nr. 167 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare penru unele bunuri imobile aflate în proprietate publică în vederea actualizării contabile și tehnico-operative a acestora

Descarcă

Nr. 166 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate nr.1 pe anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a unor locuințe de serviciu aflate în proprietatea Municipiului Onești

Descarcă

Nr. 165 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei CHEȘCHEȘ CATERINA în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotare a imobilului distrus ca urmare a incendiului din 28.02.2023

Descarcă

Nr. 164 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.167 / 19.05.2022

Descarcă

Nr. 163 din 05.07.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism -Plan Urbanistic Zonal- Centrală electrică eoliană Onești de 85MW și racord la stația electrică Borzești

Descarcă

Nr. 162 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84 din 13 mai 2019

Descarcă

Nr. 161 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.61/28.02.2022

Descarcă

Nr. 160 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, județ Bacău

Descarcă

Nr. 159 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.240/01 septembrie 2022

Descarcă

Nr. 158 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe-ANL și cele cu destinație de locuință socială

Descarcă

Nr. 157 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor obiecte de inventar către S.C. DPP S.A și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire nr.17054/18.08.2010, parte a contractului nr.16886/18.08.2010

Descarcă

Nr. 156 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal'' Constanța

Descarcă

Nr. 155 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești pe anul 2023

Descarcă

Nr. 154 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei sesiunii de selecție din anul 2023 a proiectelor/programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești

Descarcă

Nr. 153 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru anul 2023

Descarcă

Nr. 152 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea unor mijloace fixe cazane din administrarea Spitalului municipal Onești în administrarea Consiliului Local,trecerea în domeniul privat și scoaterea din funcțiune a acestora

Descarcă

Nr. 151 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu proprietatea Municipiului Onești, situat în imobilul din str.Florilor nr.1 către Asociația -BUCURIA CELOR NECĂJIȚI- municipiul Onești cu destinația sediu

Descarcă

Nr. 150 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Munteanu Mihai-Jullien din municipiul Onești, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale

Descarcă

Nr. 149 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal-modificare limită intravilan, construire locuință individuală,anexă gospodărească și branșamente utilități str.George Enescu, nr.11A,municipiul Onești, județul Bacău''

Descarcă

Nr. 148 din 15.06.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C.ROMPREST SERVICE S.A., parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău

Descarcă

Nr. 147 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE aprobarea componentei initiale a planului de selectie, a profilului si matricei profilului pentru o pozitie de membru in consiliul de administratie al sc domeniu public si privat onesti sa

Descarcă

Nr. 146 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului onesti pe anul 2023

Descarcă

Nr. 145 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe nefunctionale si insusirea raportului de evaluare pentru vanzarea acestora

Descarcă

Nr. 144 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind acordul municipiului onesti pentru incheierea unui subcontract de comodat la contractul de dare in folosinta gratuita numarul 85 dn 12 ianuarie 2022

Descarcă

Nr. 143 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 343 din 24 noiembrie 2022

Descarcă

Nr. 142 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind insusirea si aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate in concesiunea s.c. raja s.a. in vederea actualizarii evidentei contabile si tehnico-operative

Descarcă

Nr. 141 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal construire locuinta individuala p+1

Descarcă

Nr. 140 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal reconversie functionala din zona industrie petrochimica in zona mixta depozitare

Descarcă

Nr. 139 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal - reconversie functionala imobile cu numar cadastral

Descarcă

Nr. 138 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a documentatiei de urbanism construire hala metalica

Descarcă

Nr. 137 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii hotararii consiliului local numarul 50 din 28 februarie 2022

Descarcă

Nr. 136 din 23.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei numarul 2 pe anul 2023 a solicitantilor eligibili in vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii

Descarcă

Nr. 135 din 16.05.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 149 din 28 septembrie 2018

Descarcă

Nr. 134 din 09.05.2023

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea hotararii consiliului local numarul 255 din 15.09.2022

Descarcă

Nr. 133 din 09.05.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din romania

Descarcă

Nr. 132 din 09.05.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii si finantarii unor evenimente cultural artistice in anul 2023

Descarcă

Nr. 131 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarii de acordare a unei scrisori de garantie bancara in vederea garantarii investitiei infiintare retele de distributie gaze naturale in localitatile slobozia si borzesti

Descarcă

Nr. 130 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 57 din 28 februarie 2023

Descarcă

Nr. 129 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului onesti cu judetul bacau in vederea cofinantarii proiectului reabilitare sala polivalenta nadia comaneci

Descarcă

Nr. 128 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic si modifcarea hotararii consiliului local numarul 298 din 3 noiembrie 2021

Descarcă

Nr. 127 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local nr. 94 din 07 iunie 2018

Descarcă

Nr. 126 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 149 din 28 septembrie 2018

Descarcă

Nr. 125 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobare atestarii apartenentei la domeniul public a unui bun imobil teren situat in intravilanul municipiului onesti

Descarcă

Nr. 124 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului la data de 31.03.2023

Descarcă

Nr. 123 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de selectie a unui membru in consiliu de administratie al sc.dpp sa. avand ca autoritate publica tutelara consiliul local

Descarcă

Nr. 122 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate nr.1 pentru anul 2023 in vederea atribuirii a locuintelor din str. libertatii nr.1

Descarcă

Nr. 121 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate nr.1 pentru anul 2023 in vederea atribuirii a locuintelor de tip anl

Descarcă

Nr. 120 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei poligonului de tragere la teren proprietate publica

Descarcă

Nr. 119 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind respingerea modificarii tarifelor propuse de catre sc compania romprest service sa

Descarcă

Nr. 118 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si actualizarea contractului de delegare a gestiunii in unitatile membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara constanta

Descarcă

Nr. 117 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 la patrimoniul asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru salubrizare bacau

Descarcă

Nr. 116 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii si finantarii a competitiei cupa nadia comaneci editia a ix, in anul 2023

Descarcă

Nr. 115 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului onesti

Descarcă

Nr. 114 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei unor bunuri imobile proprietatea publica in puncte administrative

Descarcă

Nr. 113 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea in administrarea consiliului local onesti a unor mijloace fixe si obiecte de inventar

Descarcă

Nr. 112 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii unei camere catre partidul forta dreptei

Descarcă

Nr. 111 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz si servitute asupra unei suprafete de teren apartinand municipiului onesti

Descarcă

Nr. 110 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren proprietatea privata a municipiului onesti

Descarcă

Nr. 109 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unor bunuri imobile teren si constructii proprietate publica a municipiului onesti

Descarcă

Nr. 108 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind acordul municipiului onesti pentru efectuarea lucrarilor de modernizare si reabilitare asupra unui spatiu comercial

Descarcă

Nr. 107 din 28.04.2023

HOTĂRÂRE privind abrogarea hotararii consiliului local numarul 61 din 09 marite 2020

Descarcă

Nr. 106 din 20.04.2023

HOĂRÂRE privind indexarea nivelului impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2024

Descarcă

Nr. 105 din 20.04.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea art.3 din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 94/ 07.06.2018

Descarcă

Nr. 104 din 20.04.2023

HOTĂRÂRE aprobarea participării Municipiului Onești la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Descarcă

Nr. 103 din 20.04.2023

HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului înscris în Cartea funciară nr.68924 Onești în favoarea UAT Comuna Stefan cel Mare

Descarcă

Nr. 102 din 20.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și finanțării evenimentului -Recitalurile verii- pe anul 2023

Descarcă

Nr. 101 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea abrogarii articolului 3 din hotararea consiliului local numarul 54 din 16 februarie 2023

Descarcă

Nr. 100 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 165 din 15 octombrie 2018

Descarcă

Nr. 99 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat intre municipiul onesti si spitalul onesti pentru achizitia de echipamente si dotari pentru tratarea pacientilor critici nou-nascuti a spitalului onesti

Descarcă

Nr. 98 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor pentru achizitia de echipamente si dotari pentru tratarea pacientilor nou-nascuti din cadrul spitalului sf ierarh dr. luca din municipiul onesti

Descarcă

Nr. 97 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a administratorilor in functie, membri ai consiliului de administratie ai sc domeniu public si privat onesti sa

Descarcă

Nr. 96 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii datelor de carte funciara a imobilului identificat cu numar cadastral 68807 situat in municipiul onesti

Descarcă

Nr. 95 din 10.04.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea darii in administrare a unor obiecte de inventar catre sc domeniu public si privat onesti sa

Descarcă

Nr. 94 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul hotararii consiliuluil local numarul 317 din 20 octombrie 2022

Descarcă

Nr. 93 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului onesti, a unui imobil constituit din teren situat in extravilanul municipiului onesti

Descarcă

Nr. 92 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii proiectului impreuna pentru fete-absorbante gratuite fetelor vulnerabile din scoli in anul 2023

Descarcă

Nr. 91 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii unui spatiu liber, pentru functionarea unor asociatii de proprietari

Descarcă

Nr. 90 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre spitalul municipal a unor bunuri imobile constructii situate in strada perchiului numarul 1 municipiul onesti

Descarcă

Nr. 89 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz si servitute asupra unor suprafete de teren apartinand municipiului onesti

Descarcă

Nr. 88 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023

Descarcă

Nr. 87 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind solutionarea plangerii prealabile formulate de catre asociatia help animals from onesti impotriva hotararii consiliului local numarul 62 din 28 februarie 2023

Descarcă

Nr. 86 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea unor unitati de invatamant in administrarea consiliului local onesti a unor mijloace fixe

Descarcă

Nr. 85 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor din patrimoniul municipiul onesti si al unitatilor de sub autoritatea municipiului onesti pe anul 2022

Descarcă

Nr. 84 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii prin procedura de licitatie publica cu strigare a unui mijloc fix nefunctional

Descarcă

Nr. 83 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea sc domeniu public si privat sa in administrarea consiliului local onesti a unor mijloace fixe nefunctionale

Descarcă

Nr. 82 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea la hotararea consiliului local numarul 6 din 22 februarie 2001

Descarcă

Nr. 81 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind modificare la hotararea consiliului local numarul 10 din 30 martie 2000

Descarcă

Nr. 80 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului onesti

Descarcă

Nr. 79 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 343 din 24 noiembrie 2022

Descarcă

Nr. 78 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de mobilitate urbana a municipiului onesti pentru 2022-2030

Descarcă

Nr. 77 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local onesti numarul 100 din 25 octombrie 2012

Descarcă

Nr. 76 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei pentru evaluarea si selectionarea programelor si proiectelor in vederea acordarii finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru activitati nonprofit

Descarcă

Nr. 75 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului unitar de actiune de combatere a vectorilor de boli si a insectelor transmitatoare de disconfort in municipiul onesti pe anul 2023

Descarcă

Nr. 74 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalatii incheiat cu sc ecosud sa

Descarcă

Nr. 73 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei numarul 1 pe anul 2023 a solicitantilor eligibili in vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul onesti

Descarcă

Nr. 72 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului onesti la data de 31.12.2022

Descarcă

Nr. 71 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al s.c. domeniu public si privat onesti s.a. pe anul 2023

Descarcă

Nr. 70 din 30.03.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificarii bugetului local consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului onesti pe anul 2023

Descarcă

Nr. 69 din 10.03.2023

HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului onesti cu ministerul mediului, apelor si padurilor pentru derularea procedurilor de achizitie publica pentru insulele ecologice digitalizate

Descarcă

Nr. 68 din 10.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar veteranilor de razboi, vaduvelor veteranilor si vaduvelor de razboi care domiciliaza in municipiul onesti

Descarcă

Nr. 67 din 10.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei faza sf pentru construire heliport, construire acces carosabil, demolare 5 constructii edificate, demolare 3 foisoare, desfiintare lea, amplasare punct comanda heliport

Descarcă

Nr. 66 din 10.03.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 51 din 16 februarie 2023

Descarcă

Nr. 65 din 10.03.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului de investitii asigurare dotari pentru salile de clasa preuniversitare, laboratoarele si atelierele scolare din unitatile de invatamant din municipiul onesti

Descarcă

Nr. 64 din 01.03.2023

HOTĂRÂRE modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 din 24 noiembrie 2022

Descarcă

Nr. 63 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii si finantarii unui eveniment cultural artistic de catre municipiul onesti in anul 2023

Descarcă

Nr. 62 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 41 din hotararea consiliului local numarul 35 din 2019

Descarcă

Nr. 61 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al municipiului onesti pentru activitati nonprofit de interes general

Descarcă

Nr. 60 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 25 din 2023

Descarcă

Nr. 59 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale

Descarcă

Nr. 58 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul hotararii consiliului local numarul 7 din 13 ianuarie 2023

Descarcă

Nr. 57 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului onesti cu spitalul municipal onesti si judetul bacau in vederea achizitionarii unui sistem angiograf monoplan cardiovascular

Descarcă

Nr. 56 din 28.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice a municipiului onesti

Descarcă

Nr. 55 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 222 din 19 noiembrie 2020

Descarcă

Nr. 54 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren aflat in domeniu privat al municipiului onesti in favoarea uat comuna gura vaii

Descarcă

Nr. 53 din 16.02.2023

HOTTĂRÂRE privind aprobarea dali si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare strada calea caraclaului,municipiul onesti

Descarcă

Nr. 52 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind emiterea acordului de principiu la infiintarea retele de distributie gaze naturale in localitatile slobozia si borzesti din municipiul onesti

Descarcă

Nr. 51 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea administratorilor in functie ai sc domeniu public si privat onesti sa

Descarcă

Nr. 50 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 60 din 28 februarie 2022

Descarcă

Nr. 49 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii hotararii consiliului local numarul 138 din 17 septembrie 2018

Descarcă

Nr. 48 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul public al municipiului onestiu a unui bun imobil teren

Descarcă

Nr. 47 din 16.02.2023

HOTĂRÂRE privind trecerea mijlocului fix cazan abur in domeniul privat al municipiului onesti, scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestuia

Descarcă

Nr. 46 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea efetuarii serviciilor notariale de dezmembrare a unui imobil teren proprietatea municipiului onesti

Descarcă

Nr. 45 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz si servitute unor suprafete de teren catre sc borzesti power srl

Descarcă

Nr. 44 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii si finantarii unor evenimente cultural artistice de catre municipiul onesti in anul 2023

Descarcă

Nr. 43 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarea prin vanzare la licitatie publica a unor mijloace nefunctionale

Descarcă

Nr. 42 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului onesti

Descarcă

Nr. 41 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 346 din 24.11.2022

Descarcă

Nr. 40 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 343 din 24.11.2022

Descarcă

Nr. 39 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 163 din 19.05.2022

Descarcă

Nr. 38 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind insusirea si aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate in proprietatea municipiului onesti

Descarcă

Nr. 37 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale la hotararea consiliului local numarul 345 din 24.11.2022

Descarcă

Nr. 36 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz si servitute asupra unei suprafete de teren

Descarcă

Nr. 35 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii unui contract de concesiune prin diminuarea suprafetei terenului concesionat si aprobat modelului de act

Descarcă

Nr. 34 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea darii in administrare a unui mijloc fix catre sc domeniu public si privat onesti

Descarcă

Nr. 33 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea darii in administrare a unei centrale termice catre scoala gimnaziala sfantul voievod stefan cel mare

Descarcă

Nr. 32 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul public a unui bun imobil

Descarcă

Nr. 31 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor imobile constituite din terenuri cu si fara constructii situate in intravilanul municipiului onesti

Descarcă

Nr. 30 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dali pentru modernizarea strazilor eternitatii, vasile alecsandri, erou turturica, casa de apa, lanul garii si aleea podei

Descarcă

Nr. 29 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dali si a indicatorilor pentru reabilitare pod peste raul oituz, strada 8 martie

Descarcă

Nr. 28 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dali si a indicatorilor pentru reabilitare pod peste raul casin, strada libertatii

Descarcă

Nr. 27 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dali si a indicatorilor pentru modernizare trama stradala cartier borzesti si crucea de piatra

Descarcă

Nr. 26 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea dali pemtru modernizare infrastructura trama stradala la strazi din cartier slobozia

Descarcă

Nr. 25 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului, a caietului de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminare public in municipiul onesti

Descarcă

Nr. 24 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv si a statului asociatiei apa-canal constanta

Descarcă

Nr. 23 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare practicate de sc domeniu public si privat onesti in 2023

Descarcă

Nr. 22 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanlor cu handicap grav

Descarcă

Nr. 21 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social

Descarcă

Nr. 20 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a documentatiei de urbanism

Descarcă

Nr. 19 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local numarul 222 din 19 noiembrie 2020

Descarcă

Nr. 18 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea retelei scolare a municipiului onesti pentru 2023-2024

Descarcă

Nr. 17 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului de zile de concediu de odihna neefectuat in anul 2022 ce urmeaza a fi efectuate in 2023 de primarul si viceprimarul municipiului onesti

Descarcă

Nr. 16 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2023 actualizat cu indicele de inflatie comunicat de catre INS

Descarcă

Nr. 15 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2023 actualizat cu indicele de inflatie comunicat de INS

Descarcă

Nr. 14 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea actului la cotractul de credit numarul 5 din 27.07.2006

Descarcă

Nr. 13 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului onesti pe anul 2023

Descarcă

Nr. 12 din 30.01.2023

HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere si a normei zilnice de hrana pentru benejiciarii caminului pentru persoane varstnice

Descarcă

Nr. 11 din 19.01.2023

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul hotararii consiliului local numarul 6 din 13 ianuarie 2023

Descarcă

Nr. 10 din 19.01.2023

HOTĂRÂRE privind actualizarea cu rata inflatiei a nivelului redeventelor sau chiriilor terenurilor

Descarcă

Nr. 9 din 19.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 111 din 05 aprilie 2022

Descarcă

Nr. 8 din 19.01.2023

HOTĂRÂRE privind desemnare caracter temporar a presedintelui care va conduce sedinta din 19 ianuarie 2023

Descarcă

Nr. 7 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nnumarul 116 din 16 august 2018

Descarcă

Nr. 6 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nnumarul 221 din 08 august 2022

Descarcă

Nr. 5 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul public a unui bun imobil constructie

Descarcă

Nr. 4 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind nominalizarea a doi consilieri locali in calitate de membri in cadrul comisiei de evaluare a secretarului general al muicipiului onesti

Descarcă

Nr. 3 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii denumirii unitatii de invatamant la liceul tehnologic

Descarcă

Nr. 2 din 13.01.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din anul 2022

Descarcă

Nr. 1 din 11.01.2023

HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii consiliului local numarul 95 din 31 martie 2022

Descarcă