Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031
Submitted by admin2 on Mon, 12/12/2022 - 16:47

Alte documente

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna /contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

b)  Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; 

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; 

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; 

e) Minutele Sedintelor de Consiliu Local al Municipiului Onesti, în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la ședința publică; 

f) Procese-verbale ale Ședințelor Consiliului Local al Municipiului Onești; 

g) Publicații de căsătorie, inregistrate in Municipiul Onesti;

h) Registrul Spatiilor Verzi din Municipiul Onesti, judetul Bacau;

i) Principii și norme de conduită profesională aplicabile  funcționarilor publici și personalului contractual;

j) Consilier de etica - Monitorizare respectare norme de conduita aplicabile  în cadrul Primariei Municipiului Onesti;