Skip to main content
Telefon: 0234 324 243
Fax: 0234.313.911
Email: primarie@onesti.ro

Program de lucru al Primăriei Onești Luni - Joi - 07.30-16.00; Vineri 07.30-13.30


EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 sau 0234.312.530 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031
Submitted by admin2 on Mon, 12/12/2022 - 16:20

Cereri / Declarații / Formulare tip

Direcția Economico-Financiară

  Serviciul Control Fiscal

 

 
Modele declarații salubrizare an 2024- conform Hotărârii Consiliului Local nr.327 din 18.12.2023
Anexa 6A - Declarație privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2024 PDF Word
Anexa 6B - Declarație privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2024 PDF Word
Modele declarații salubrizare an 2023- conform Hotărârii Consiliului Local nr.365 din 27.12.2022
Anexa 6A - Declarație privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori casnici - Anul 2023 PDF Word
Anexa 6B - Declarație privind stabilirea taxei de salubrizare utilizatori non-casnici - Anul 2023 PDF Word
Declarații fiscale 
Anexa nr.1 - Model 2016 ITL - 001 Declarație fiscală clădiri rezidențiale-nerezidențiale-mixte-PF PDF Word
Anexa nr.1 - Anexa la  Declarație fiscală clădiri rezidențiale-nerezidențiale-mixte-PF PDF Word
Anexa nr.2 - Model 2016 ITL - 002 Declarație - clădiri rezidențiale-nerezidențiale-mixte-PJ PDF Word
Anexa nr.2 - Anexa la Declarație fiscală clădiri rezidențiale-nerezidențiale-mixte-PJ PDF Word
Anexa nr.3 - Model 2016 ITL - 003 Declarație Teren - PF PDF Word
Anexa nr.4 - Model 2016 ITL - 004 Declarație Teren - PJ PDF Word
Anexa nr.5 - Model 2016 ITL - 005 Declarație - auto - PF - PJ PDF Word
Anexa nr.6 - Model 2016 ITL - 006 Declarație - auto - Peste 12 Tone - PF - PJ PDF Word
Anexa nr.7 - Model 2016 ITL - 007 Declarație - bărci - PF - PJ PDF Word
Anexa nr.8 - Model 2020 ITL - 008 Decizie impunere PF PDF Word
Anexa nr.9 - Model 2020 ITL - 009 Decizie Impunere PJ PDF Word
Anexa nr.10 - Model 2016 ITL - 010 Cerere Certificat - PF PDF Word
Anexa nr.12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat - PJ PDF Word
Anexa nr.14 - Model 2015 ITL - 014 Declarație Decizie Reclamă Publicitate PDF Word
Anexa nr.15 - Model 2016 ITL - 010 Declarație Decizie Afisaj PDF Word
Anexa nr.17 - Decont impozit pe spectacol PDF Word
Model cerere 50 ani căsătorie  PDF Word

 

Direcția Baze Sportive și Fond Locativ

Birou Fond Locativ și Contracte

 

Cerere pentru atribuire locuință realizată prin ANL PDF Word
Cerere pentru atribuirea locuințelor sociale PDF Word
Cerere pentru atribuirea camerelor de locuit din imobilul situat str. Libertății, nr.1 din Onești PDF Word
Cerere pentru atribuirea unei locuințe de serviciu PDF Word
Cerere pentru atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat PDF Word
Cerere completare dosar atribuire locuință PDF Word
Cerere prelungire contract închiriere locuință PDF Word

 

 Direcția URBANISM și Amenajarea teritoriului

 

Cerere EMITERE AVIZ TEHNIC AL ARHITECTULUI ȘEF ȘI PROMOVAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM  PDF Word
Cerere CONCESIUNE ÎNCHIRIERE PDF Word
Cerere EMITERE AVIZ OPORTUNITATE PDF Word
Cerere ocupare domeniu public sau privat al Municipiului Onești PDF Word
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare PDF Word
Cerere tip recepție PDF Word
Cerere  pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă PDF Word
Cerere eliberare certificat de atestare a edificării/extinderii construcției PDF Word
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism PDF Word
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor PDF Word
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor PDF Word
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire PDF Word
Formular autorizație de construire/desființare PDF Word
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare  PDF Word
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism PDF Word
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor PDF Word
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor PDF Word

 

Direcția  Patrimoniu

Biroul  Monitorizare Servicii Publice

 

Cerere reziliere loc de parcare PDF Word
Cerere abonament loc de parcare PDF Word
Cerere modificare abonament loc de parcare PDF Word
Cerere eliberare card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap PDF Word

 

 Serviciul  RESURSE UMANE

   1. Anexa 3 -Formular de înscriere la concurs-Revizuit

   2. Adeverință de la fostul Loc de muncă

   3. Model CV european -în limba română

 

  

 Direcția Juridică 

Serviciul Autorizări, Securitate și Arhivă

 

Anexa nr.1 - Formular Cerere eliberare Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso PDF Word
Anexa nr.2 - Formular Cerere avizare periodică Autorizație de funcționare/Acord de funcționare activități economice-document față verso PDF Word